E39 Svegatjørn - Rådal: Brustøyp i Endalausmarka

12 menn og kvinner jobbar no med den 60 meter lange fylkesvegbrua i Endalausmarka. Les meir på vegvesenet si side.