Vedtatt barnehage- og skulerute 2019/2020

Barnehagerute og skulerute for grunnskulen i Os for skuleåret 2019-2020 har vore ute på høyring, og er no vedtatt.

Sjå vedtatt barnehage- og skulerute 2019/2020.

Frå 01.01.2020 blir Os og Fusa kommunar slått saman til Bjørnafjorden kommune. Fusa kommune har alt laga og vedtatt si skulerute for dette året.
For våren 2020 skil kommunane seg slik: 2. januar har kommunale barnehagar fri i Fusa kommune. Siste skuledag for Fusa kommune er torsdag 18. juni 2020. Utover dette er skulerutene like våren 2020.

Skulen har 3 utviklingsdagar før skulestart og 3 utviklingsdagar (elevfrie dagar) gjennom skuleåret. Desse er 8. november, 31. januar og 22. mai. Kommunale barnehagar har utviklingsdagar  14. august, 15. august, 16. august, 8. november, 31. januar, 22. mai

Ferieope SFO er 10 dagar før skulestart og 5 dagar etter skuleslutt. I tillegg kjem haustferie og vinterferie.