HAMNEVEGEN nr. 4 til nr. 40: STENGT TORSDAG 10/1 OG FREDAG 11/1, GRUNNA ASFALTERING

Grunna asfaltering vert Hamnevegen stengt frå nr 4 til nr 40 (nordsida av krysset) på torsdag 10. og fredag 11. januar.
 

Asfaltering vert utført i Hamnevegen frå nr 4 til nr 40 (nordsida av krysset) torsdag 10.1 og fredag 11.01.
Vi ber om at bilar og anna som er plassert i vegen, flyttast.
Det må ikkje køyrast på vegen anna enn i naudstilfelle (utrykningskøyretøy) i perioden  torsdag morgon til fredag ettermiddag, grunna avretting og tørketid som har konsekvens for framtidig kvalitet på vegen.
Om noko er uklårt, ta kontakt med Anita på tlf 90010774. Med venleg helsing Os kommune.