HelseNorge-portalen tilbake i drift

Os kommune har hatt problem med innbyggardialogen. HelseNorge-portalen er no i drift igjen, og alle som nytter portalen i kontakt med våre helsetenester kan logge seg på.