Kokevarsel Kvernhusrenen oppheva

Kokevarselet i Kvernhusrenen er no oppheva. Det betyr at du ikkje treng å koke vatnet før du drikk det. 

Vi beklagar dei ulemper dette har medført.

Kontakt

 Teknisk vakt
Har du ei viktig tilbakemelding om veg, vatn eller kloakk, kan du ringe teknisk vakt
Mobil: 982 34 440