Kokevarsel Kvernhusrenen

Det har i dag onsdag 16. august vore arbeid på vassleidning i Halhjemsmarka/Kvernhusrenen. Grunna vanskelege arbeidstilhøve, tok arbeide lengre tid enn planlagt.

Vi vonar at vatnet vil kome tilbake ved 21-tida i kveld.

Av hygieniske årsaker må drikkevatnet i i det avstengde området i Kvernhusrenen kokast fram til ny melding blir sendt ut. Vi beklagar dei ulemper dette medførar.

Råka abonnentar har blitt varsla via telefon.