Mellombels endring av køyremønster Hagaviksbakken

Hagaviksbakken er for tida open for tilkomst via kryss Strønevegen/ Dahlsvegen/ Hagaviksbakken.

Vegen vil vere stengd mellom Hagaviksbakken 14 og Hagaviksbakken 18.

Arbeida som pågår no er venta å vara ei veke, etter det vil Hagaviksbakken bli stengd att, og omkøyring via Kysthospitalet vil igjen vera nødvendig.

Ny melding vert sendt ut når dette vert aktuelt.

 

Ved spørsmål, kontakt prosjektavdelinga v/Lene Nordstrønen tlf. 926 18 934