Ole Bulls veg stengt tysdag 08.01 mellom 09:00 og 11:00

Grunna trerydding må vegen stengast for gjennomkøyring mellom klokken 09:00 og 11:00.

Ved dårleg vær og andre vanskar kan arbeidet verte utsatt/forsinka.

Køyr om Lyseklostervegen.