Oppdatert: Fortsatt stengt avkøyrsel Byvegen/Idrettsvegen 4.des

Klikk for stort bilete

Arbeida i avkøyrsel Byvegen/Idrettsvegen held fortsatt fram, og avkjørsel kan tidligst åpnast kl. 12 tirsdag 4.desember. 

Bom i Varåsen er åpna for å hjelpe på trafikken på staden.

________________________________________________________-

Avkøyrsel Byvegen/Idrettsvegen vert stengt igjen i kveld, mandag 3. desember frå kl. 21:00, grunna arbeid. Omkøyring om Gymnasvegen. Vegen er venta å åpna igjen til klokka 07:00 tirsdag 4. desember.

Bebuarar som brukar kjørbar gangveg langs Byvegen vert dirigert forbi arbeidsstaden.
Gåande og syklande kan passere.

Det vil bli fleire vegstangingar i området framover, då nye vass- og avløpsleidningar skal leggjast gjennom vegen både i Idrettsvegen og Gymnasvegen. Alle vegstengingar vil bli meldt på Os kommune sine nettsider, samt varsla med skilt/omkøyring på staden.

Ved spørsmål, kontakt Prosjektavdelinga v/Siril Langhelle tlf: 99 25 04 38