Oppdatert - Stengt vatn og kokevarsel Nedre Varåsen

Oppdatert 22.mai: Kokevarsel er oppheva 

‐------------

Det vert stopp i vassforsyninga til Nedre Varåsen nr. 51 på mandag 20. mai frå kl. 08:00-16:00 (evt. til arbeida er ferdig). Når vatnet kjem tilbake, må alt vatn som skal drikkast eller brukast til matlaging kokast først. Nytt varsel vert sendt når kokevarsel er oppheva.

Kontaktperson på prosjektavdelinga: Siril Langhelle, tlf. 99 25 04 38