Oppdatert: Vassleidningsbrot Idrettsvegen

Akutt vass-stenging utgår da vassleidningsbrotet er under kontroll.

Ny vass-stenging vert planlagt tirsdag. Sjå ny melding.

_____________________________

 

Det vert akutt stopp i vassforsyninga til Idrettsvegen grunna vassleidningsbrot.

Os kommune kjem tilbake med meir info når omfanget er avklart.