Oppheva kokevarsel Idrettsvegen

Kokevarsel i Idrettsvegen er oppheva. Det vil sei at vatnet kan brukast som normalt utan koking.

____________________________________________________

 

Varsla stopp i vassforsyninga og kokevarsel vert utsett til onsdag 9. januar kl. 09:00.

____________________________________________________

Det vert stopp i vassforsyninga til bustader i området rundt Idrettsvegen:
Tirsdag 8. januar kl. 09:00-16:00 (evt. til arbeida er ferdig).

Vasstank med drikkevatn vert sett ut i krysset Nedre Varåsen/Idrettsvegen.

Når vatnet kjem tilbake må alt vatn til drikkevatn, matlaging og tannpuss kokast først.
Ny melding kjem når koking ikkje er nødvendig lenger.

Spørsmål kan rettast prosjektavdelinga v/Siril Langhelle, tlf: 99 25 04 38

Klikk for stort bilete