Planverkstad Finnebrekka utsett

Planverkstad Finnebrekka utsett til veke 42.

I veke 42 skal det haldast ein open planverkstad som ein viktig del arbeidet med mogelegheitsstudie for framtidig byutvikling i Finnebrekka.

Asplan Viak er engasjert som konsulent for dette arbeidet og vil vere til stades og høyre di meining om korleis utviklinga av sentrum skal foregå.

Vi kjem tilbake med tid og stad når dette er klart. Følg med på kommunen si nettside og i lokalavisa!