Sjå alle listeforslaga til kommunevalet 2019

Ni politiske parti har levert inn listeforslag til kommunestyrevalet 2019. 35 representantar skal veljast til det første kommunestyret i Bjørnafjorden kommune.

Valstyret (Fellesnemnda for Bjørnafjorden kommune) skal godkjenne listeforslaga i møtet 6. mai.

Sjå alle listeforslagea til kommunstyrevalet 2019