Tappepunkt for vatn

tappepunkt - Klikk for stort biletetappepunkt Os kommune planlegg i løpet av vinteren 2017/18 å etablere fire punkt for større vassuttak. Etablering av tappepunkta skal gjere det enkelt og sikkert å ta ut vatn frå lediningsnettet.

Vannposten på Gåsakilen pumpestasjon ved Storestraumen ble etablert den 18. oktober 2017.Vannpost på Ådnadalen pumpestasjon, ved Ulvenvegen 340  ble satt i drift den 05.februar 2018. 

Vi tillet ikkje uttak frå brannhydrantar. Hydrantane har no fått spesiallås, slik at dei berre er tilgjengelege for brannvesenet og teknisk personell i kommunen.

Gammalt tappepunkt i Industrivegen, ved SIBI vert satt ut av drift fra  1.mars 2018.

Dei resterende to  tappepunkta planlegges ved Vallebrua (Hegglandsdalen) og i Naustvågen(Halhjem).