Til grunneigarar og naboar i område Hauge - informasjonsmøte 12.11.18 kl. 18.00

Oversiktsfoto Hauge 1 - Klikk for stort bilete I samband med planlagt oppstart av områdeplan for Hauge inviterer Os kommune til opent informasjonsmøte måndag 12.november kl. 18.00 - 19.30 i Kommunestyresalen på rådhuset i Os.

Os kommune og ABO Plan & Arkitektur AS presenterer føremålet med planarbeidet, planprosess, opplegg for medverknad og framdrift.