Vassbrot Kolabakkane, Moberg.

Brudd Kolabakkane 1 - Klikk for stort bileteBrudd Kolabakkane 1 Vi har eit akutt vassleidningsbrot  i Kolabakkane på Moberg. Vi jobber med å lokalisere bruddstaden, og vatnet vil derfor bli stengt i avmerka område i ei periode frå kl 11:30. Oppdatert: Brotet er mindre enn antatt, og dei råka vil bli varsla før utbetring.