Vassbrot - Skeisleira - oppdatert info torsdag 9. november kl. 08.10

23316631_10156327239329672_1695872508538993549_n[1] - Klikk for stort bilete23316631_10156327239329672_1695872508538993549_n[1] Alle råka abonnentar har nå vatn. Dei som får vatn via provisorisk leidning må framleis koke vatnet inntil ny melding gis.

Oppheving av pågåande kokevarsel vil bli sendt ut via SMS til dei som er råka vassprøver syner at alt er OK. Dette kan ta eit par dagar.  

Dersom  du opplever brunt vatn, tapp med kaldt vatn til det blir klart igjen.

Vi beklager dei ulempar dette fører til for våre innbyggjarar.