Vegstenging av Nedre Varåsen 4.juni til 6.juni grunna asfaltering

Vegen vert stengt for gjennomkøyring frå krysset Øvre Varåsen og ned til bommen ved nr. 53. Mandag 4.juni frå klokka 12:00 til 16:00. Tysdag og onsdag frå kl. 07:30 til 16:00.

Følg skilting på staden for informasjon. Bommen vert opna for omkøyrings moglegheit.
Sjå kartskisse for oversikt over arbeidstaden.

Vegstenging Nedre Varåsen 4 til 6 - Klikk for stort bilete

 


 


Ved dårleg vér eller andre uventa vanskar, kan arbeidet bli forlenga.
Vegen vil vere open for utrykningskøyretøy. 
Ved utrykning, kontakt formann på staden  på tlf: 92242884.