Vegstenging av Nedre Varåsen 4.juni til 6.juni grunna asfaltering

Vegen vert stengt for gjennomkøyring frå krysset Øvre Varåsen og ned til bommen ved nr. 53. Mandag 4.juni frå klokka 12:00 til 16:00. Tysdag og onsdag frå kl. 07:30 til 16:00.

Følg skilting på staden for informasjon. Bommen vert opna for omkøyrings moglegheit.
Sjå kartskisse for oversikt over arbeidstaden.

Klikk for stort bilete

 


 


Ved dårleg vér eller andre uventa vanskar, kan arbeidet bli forlenga.
Vegen vil vere open for utrykningskøyretøy. 
Ved utrykning, kontakt formann på staden  på tlf: 92242884.