Vegstenging Øvre Varåsen mandag 9 juli grunna asfaltering.

Øvre Varåsen vert stengt fra krysset til Idrettsvegen til Øre Varåsen 11A.

Vegen vert stengd mandag 9 juli frå 07:00 til klokken 15:00.

Køyr ut bilar dagen før. Ikkje parker ikkje parker i eller ved vegen der det skal asfalterast.

Følg skilting på staden for informasjon. Omkøyrings moglegheit via Industrivegen, bommen i Øvre Varåsen vil vera open mens arbeidet pågår.

Sjå kartskisse for oversikt over arbeidstaden.

Ved dårleg vær eller andre uventa vanskar, kan arbeidet verta forlenga.