Søk etter tilsette


Byggjesaksavdelinga

Tilsette i avdelinga Byggjesaksavdelinga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
byggesakshandsamar 56 57 51 21
Ann Helen Duesund
fagleiar 56 57 51 37
byggesakshandsamar 56 57 53 17 916 54 090
Geir Heldal
Sakshandsamar byggjesak 56 57 53 10 902 21 382
byggesakshandsamar 56 57 53 15
Monica Moberg
56 57 50 47
Jurist byggjesak 56 57 50 38