Kva skal du byggja, endra eller riva?

  Mange spørsmål kan dukka opp når du er i starten av ei byggjesak, til dømes

  • Må eg søkja?
  • Kva kan eg sjølv søkja om og vera ansvarleg for?
  • Kva krev søknad frå kvalifiserte føretak?

 

Finn svar på spørsmåla og meir informasjon ved å klikka på aktuelt byggjetiltak i lista under.

Der vil du og finna lenkjer til søknadsskjema og fleire aktuelle rettleiarar, som til dømes rettleiaren Må eg søkja?

Ulike byggjetiltak

Bod/uthus

Bryggje, flytebyggje, kai eller leidning i sjø

Bustad

Garasje

Gjerde, innhegning mot veg, levegg, støyskjerm

Eldstad og skorstein

Fasadeendring

Naust

Støttemur

Terrasse

Tilbygg

Våtrom

Kontakt

Renate Nyland Halstensen
fagleiar
Telefon: 56 57 51 37