Kontaktinformasjon plan, bygg og eigedom

Plan, byggjesak og oppmåling er organisert under området Stab, plan og utvikling. 

Både Plan, Byggjesak, Kart og oppmåling held til i 3. etasje i rådhuset.
For timebestilling eller andre førespurnader: Ta kontakt på telefon, e-post eller via Kommunetorget.