Kart

 For alle karttenester gjeld følgjande:

  • Flyfoto og scanna arealplanar er omtrentlege og kan ha store avvik.
  • Ein kan ikke leggja flyfoto til grunn for plassering av eigedom i terrenget. 
  • Vatn- og avløpsdata må ikkje brukast for graving utan påvisning fra leidningseigar.
  • Os kommune er ikkje ansvarleg for feil bruk av kartet.
  • Bruk denne løysinga viss du skal skriva ut situasjonskart til byggesak

Sjå kart 

Kontakt

Torbjørn Steffensen
Torbjørn Steffensen
fagleiar
Telefon: 56 57 53 14
Mobil: 970 90 192