Kart

 For alle karttenester gjeld følgjande:

  • Flyfoto og scanna arealplanar er omtrentlege og kan ha store avvik.
  • Ein kan ikke leggja flyfoto til grunn for plassering av eigedom i terrenget. 
  • Vatn- og avløpsdata må ikkje brukast for graving utan påvisning fra leidningseigar.
  • Os kommune er ikkje ansvarleg for feil bruk av kartet.

Avansert kart  

  • Bruk denne løysinga viss du skal skriva ut situasjonskart til byggjesak
    Avansert kart har fleire val enn enkelt kart
  • Løysinga krev at Silverlight er installert i nettlesaren.

Enkelt kart

Her kan du søkja etter adresse, stad og eigedom og få opplysningar om t.d. kommunale vegar, reguleringsplanar, vatn og avløp m.m.


Rettleiing i bruk av webkart (PDF, 455 kB)

Kontakt

Torbjørn Steffensen
Torbjørn Steffensen
fagleiar
Telefon: 56 57 53 14
Mobil: 970 90 192