Kommunal planstrategi

Føremålet med planstrategien er å avklara kva for planoppgåver kommunen bør starta opp med, revidera eller vidareføra i planperioden, for å leggja til rette for ei ønska utvikling i kommunen.

Planstrategi 2016-2020 (PDF, 997 kB)

Planstrategi 2012-2015 (PDF, 766 kB)

Kontakt

Asle  Andaas
Asle Andaas
kommuneplanleggar
Telefon: 56 57 53 16