Planarkiv

Reguleringsplanar

Oversikt over areal- og reguleringsplanar med tilhøyrande dokument - frå planarbeidet startar til planen er vedteken.

Flyfoto og skanna arealplanar er omtrentlege, men kan ha store avvik.

Os kommune er ikkje ansvarleg for feil bruk av tenestene.

Andre planar

Oversikt over Os kommune sine overordna planar.
 

Kontakt

Asle  Andaas
Asle Andaas
kommuneplanleggar
Telefon: 56 57 53 16