Alle kommunane i Noreg blei hausten 2014 inviterte til å starte arbeidet med å avklare om dei vil slå seg saman med nabokommunar. På bestilling frå Stortinget. Målet er større, meir robuste kommunar med auka makt og myndigheit, som er betre rusta for utfordringar i framtida og auka forventningar frå innbyggjarane.