Nød-/vakttelefonar

 

Nødtelefonar 

Nødtelefonar
Teneste Telefon
Brann 110
Politi 112
Medisinsk nødhjelp 113
Legevakt 116 117
Kriseteam 475 12 120
Vakthavande brannbefal/ miljøberedskap 915 68 590
Oversikt over naudnummer

 

Barn og familie

Teneste Telefon
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Barnevern dagvaktstelefon 901 82 850
Barnevernsvakta i Bergen 55 36 11 80
Bekymringstelefon for unge med avhengigheitsproblem 948 42 068
Natteravnene Os 900 56 636
Oversikt over telefonnummer i kategorien "barn og familie"

 

 

Helse og omsorg

Teneste Telefon
Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon 800 30 196
Vakttelefon heimehjelp (kl. 15-08) 982 34 480
Oversikt over telefonnummer til vern for eldre og vakttelefon, heimehjelp

 

 

Veg, vatn, avløp og avfall

Teneste Telefon
Teknisk vakttelefon 982 34 440
Os park 56 57 51 58
Vakthavande brannbefal/ miljøberedskap 915 68 590

 

 

Kultur, natur, idrett og fritid

Telefon Telefon
Viltskade 02 800
Vetrinærvakt - store dyr 480 72 122
Vetrinærvakt - små dyr 820 90 060
Oversikt over telefonnummer til viltskade og vetrinærvakt, store og små dyr