Nød-/vakttelefonar

 

Nødtelefonar 

Teneste Telefon
Brann 110
Politi 112
Medisinsk nødhjelp 113
Legevakt 116 117
Kriseteam 475 12 120
Vakthavande brannbefal/ miljøberedskap 915 68 590

 

Barn og familie

 

Teneste Telefon
Brann 110
Politi 112
Medisinsk nødhjelp 113
Legevakt 116 117
Kriseteam 475 12 120
Vakthavande brannbefal/ miljøberedskap 915 68 590

 

Helse og omsorg

 

Teneste Telefon
Brann 110
Politi 112
Medisinsk nødhjelp 113
Legevakt 116 117
Kriseteam 475 12 120
Vakthavande brannbefal/ miljøberedskap 915 68 590

 

Veg, vatn, avløp og avfall

 

Teneste Telefon
Brann 110
Politi 112
Medisinsk nødhjelp 113
Legevakt 116 117
Kriseteam 475 12 120
Vakthavande brannbefal/ miljøberedskap 915 68 590

 

Kultur, natur, idrett og fritid

 

Teneste Telefon
Brann 110
Politi 112
Medisinsk nødhjelp 113
Legevakt 116 117
Kriseteam 475 12 120
Vakthavande brannbefal/ miljøberedskap 915 68 590