Nød-/vakttelefonar

 

Nødtelefonar 

Nødtelefonar
Teneste Telefon
Brann 110
Politi 112
Medisinsk nødhjelp 113
Legevakt 116 117
Kriseteam 475 12 120
Vakthavande brannbefal/ miljøberedskap 915 68 590
Oversikt over naudnummer

 

Barn og familie

Teneste Telefon
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Barnevern dagvaktstelefon 901 82 850
Barnevernsvakta i Bergen 55 36 11 80
Bekymringstelefon for unge med avhengigheitsproblem 948 42 068
Natteravnene Os 900 56 636

 

 

Helse og omsorg

Teneste Telefon
Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon 800 30 196
Vakttelefon heimehjelp (kl. 15-08) 982 34 480

 

 

Veg, vatn, avløp og avfall

Teneste Telefon
Teknisk vakttelefon 982 34 440
Os park 56 57 51 58
Vakthavande brannbefal/ miljøberedskap 915 68 590

 

 

Kultur, natur, idrett og fritid

Telefon Telefon
Viltskade 02 800
Vetrinærvakt - store dyr 480 72 422
Vetrinærvakt - små dyr 820 90 060