Møta vert vist pr. kvartal og er ordna etter utval og vekenummer. Ved å klikke på eit vekenummer, får du ei liste over alle møta i den veka, og ved å klikke på eit møte får du meir informasjon om møtet. Historikk får du ved å gå til førre kvartal eller under «Historikk» i høgre kolonne.