Budsjett og økonomiplan

Økonomiplanen tar utgangspunkt i dei langsiktige måla, strategiane og utfordringane i kommuneplanen, og fortel korleis kommunen skal bruke ressursane for å nå politisk vedtatte mål.

Årsbudsjettet er første året i økonomiplanen, og fortel korleis kommunen skal bruke inntektene sine for å gi tenester til innbyggjarane. Eit krav til budsjettet er at kommunen ikkje brukar meir til drift enn det kommunen mottar av inntekter same året.

Budsjett og økonomiplan
Vedtatt budsjett og økonomiplanLenkeRådmannen sitt framleggFellesframleggVedtak
2017Sjå journalpostSjå framlegg (PDF, 7 MB)Sjå framleggSjå vedtak
2016Sjå journalpost
2015Sjå journalpost
2014Sjå journalpost
2013Sjå journalpost
2012Sjå journalpost

I Os kommune er det rammebudsjettering, som vil seia at politikarane vedtek dei økonomiske rammene for drifta på områdenivå. Rådmannen fordeler så midlane til tenestene.

 

Sjå også: Tertialrapporter og årsmeldingar

Kontakt

Ingrid Karin Kaalaas
Ingrid Karin Kaalaas
økonomisjef
Telefon: 56 57 50 44
Mobil: 930 87 389