Rekneskap- og finansrapportar

 Her finn du ulike økomomirapportar frå drifta til Os kommune.

Finansrapportar
2015
2014
2013
2012

Finansrapporter viser status for forvaltning av kommunen sine langsiktige finansieller midlar som plasseringar i fond. 

Rekneskapsrapportar
2015
2014
2013
2012

Rekneskapsrapportar viser status for for driftsrekneskapen målt opp mot budsjettet

Publisert av Simen Soltvedt. Sist endra 04.11.2016 08:42

Kontakt

Ingrid Karin Kaalaas
Ingrid Karin Kaalaas
økonomisjef
Telefon: 56 57 50 44
Mobil: 930 87 389