Tertialrapportar og årsmeldingar

Tertialrapporter er rådmannen si rapportering til politisk nivå. Rapporteringa skjer tre gonger i året; vår, haust og vinter. 3. tertial er årsmeldinga til kommunen.

Tertial/årsrapportar

Tertialrapportar/årsmeldingar

2017 - 2. tertialrapport
2017 - 1. tertialrapport
2016 - 3.tertialrapport/årsmelding
2016 - 2. tertialrapport
2016 - 1. tertialrapport
2015 - 1. tertialrapport
2015 - 2. tertialrapport
2015 - 3. tertialrapport/årsmelding
2014 - 1. tertialrapport
Oversikt over tertial- og årsrapportar

 

Sjå også: Budsjett og økonomiplan

Kontakt

Christian Fredrik Fotland
Christian Fredrik Fotland
rådmann
Telefon: 56 57 50 37
Mobil: 991 21 809