Røystelokale på valdagen

På valdagen, måndag 11. september, er det seks lokale du kan avgje røyste.

Din valkrins står på valkortet ditt, men du kan røyste ved alle krinsane i din kommune.
 

Røystekokale

 Sjå kart ved å trykke på lenka:

Røystelokala er ope frå klokka 10.00 - 21.00, måndag 11.september.

Ta med legitimasjon når du skal røyste, det er ikkje nok å oppgi namn og fødselsdato. Du treng ikkje ha med valkort, men det fint om du har det med, sidan då er det lettare å finne deg i manntalet.