• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Elevpermisjon

Søknad om elevpermisjon

Dette skjemaet gjeld for føresette til elevar i grunnskulen, som ønskjer å søkje om elevpermisjon i inntil 10 skuledagar (to veker) utanom skulen sine vedtekne fri- og feriedagar, jf. opplæringslova §2-11
Skulane har ikkje lov til å gje permisjon for meir enn to veker. Les meir om elevpermisjonar.

For å fylle ut søknaden treng du:

 1. Namn, fødselsdato og klasse/gruppe på eleven
 2. Permisjonsperiode: Frå og med dato/til og med dato
 3. Kort grunngjeving for kvifor eleven har behov for permisjon

Kva skjer etter at du har sendt søknaden?

Etter du har fylt ut denne søknaden, vert han sendt til behandling hos rektor ved den skulen eleven går på. Du vil få svar innan tre veker.
Dersom du ikkje har moglegheit til å søkje elektronisk, kan du be om å få utskrift av søknadsskjemaet i Kommunetorget på Os rådhus, og levere søknaden på papir.

Innsyn og klage

Du har som hovudregel rett til innsyn i saksdokumenta.
Du kan klage på avslag om permisjon. Send ei eventuell klage til skulen innan 3 veker etter at du har mottatt avslaget, jf. forvaltningslova §28.
Vi vil då vurdere saka på nytt. Dersom du ikkje får medhald eller klaga blir avvist, blir saka sendt vidare til neste klageinstans for endeleg avgjerd.
Klaga må vere sendt innan tre veker etter at du har mottatt vedtaket.

 

 

Hjelp
Lukk

HJELP:

 1. Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.
 2. * Betyr obligatorisk for utfylling
 3. Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
 4. Klikk på spørsmålsteiknet om du treng hjelp til utfyllinga.
 5. Skjemaet tar vare på svara dine undervegs. Dersom du lukkar nettlesaren eller trykker på avbryt-knappen, blir all informasjon borte.
 6. Om du har logga inn via ID-porten, kan du lagre skjema undervegs. Då kan du avbryte utfyllinga, men ta det opp att seinare.
 7. Skjemaet blir ikkje sendt inn før du trykker på "Send inn"-knappen. Denne knappen ser du etter at opplysningane er kontrollerte og godkjente på oppsummeringssida.

Vent...

Loader
Tilbakemelding på skjema | Skjemaeigar: Os kommune, Oppvekst og kultur- stab | Har du spørsmål om skjemaet? Ring telefon 56 57 50 00 | e-post: postmottak@os-ho.kommune.no