• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Omsetningsoppgåve

Omsetningsoppgåve for sal av alkohol

Alle som har eit sals- eller skjenkeløyve for alkohol må kvart år betale eit løyvegebyr til kommunen. Kor stort gebyret blir, er avhengig av kor mykje alkohol du har seld. 

For å fylle ut skjemaet treng du:

 • Organisasjonsnummeret til verksemda
 • Omsetningstal for året du rapporterer for
 • Innbetalt løyvegebyr (sum) for året du rapporterer for

Desse vedlegga må òg følgje skjemaet:

 • Fullmakt, dersom du ikkje er dagleg leiar eller styreleiar i selskapet.
 • Revisor si stadfesting på tal på liter med alkoholhaldig drikk som vart omsett førre år, jamfør attestasjonsoppdrag ISAE 3000.

Utan desse vedlegga reknast omsetningsoppgåva som ikkje levert.

Kva skjer etter at oppgåva er sendt inn?

Når du har fylt ut omsetningsoppgåva, blir ho sendt elektronisk til Økonomiavdelinga i Os kommune, som vil behandle oppgåva. Omsetningsoppgåva vil danne grunnlag for løyvegebyret du må betale for inneværande år. 

Frist for å levera omsetningsoppgåva er 1. april kvart år.

Hjelp
Lukk

HJELP:

 1. Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.
 2. * Betyr obligatorisk for utfylling
 3. Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
 4. Klikk på spørsmålsteiknet om du treng hjelp til utfyllinga.
 5. Skjemaet tar vare på svara dine undervegs. Dersom du lukkar nettlesaren eller trykker på avbryt-knappen, blir all informasjon borte.
 6. Om du har logga inn via ID-porten, kan du lagre skjema undervegs. Då kan du avbryte utfyllinga, men ta det opp att seinare.
 7. Skjemaet blir ikkje sendt inn før du trykker på "Send inn"-knappen. Denne knappen ser du etter at opplysningane er kontrollerte og godkjente på oppsummeringssida.

Vent...

Loader
Tilbakemelding på skjema | |Skjemaeigar: Os kommune | Har du spørsmål om skjemaet? Ring oss på 56 57 50 00 | e-post: postmottak@os-ho.kommune.no