• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om å bli besøksheim

Kva er ein besøksheim?

Besøksheim er eit frivillig hjelpetiltak og ei støtte til familiar med store omsorgsoppgåver eller andre utfordringar som krev avlastning. Besøksheimen skal ikkje erstatte heimen som barnet har hos sine biologiske foreldre.

Det vanlege er å vere besøksheim ei helg i månaden, og ei besøkshelg strekker seg frå fredag til søndag.

Vi søker etter heimar som kan gje barn og unge positive opplevingar, samstundes som foreldra får eit pusterom frå omsorgsoppgåver. Har du interesse av og overskot til å arbeide med barn og unge oppfordrar vi deg til å søke om å bli besøksheim.

Det er viktig at besøksheimen har trygge og stabile vaksne personar som har husrom og hjarterom. Vi ser etter deg som er omsorgsperson, raus og tålmodig. Vi ser etter deg som har tid og overskot til å vere besøksheim for eitt eller fleire barn.

 

Dette må du ha tilgjengeleg før du byrjar å fylle ut søknaden 

Namn, adresse og fødselsdato til søkjar og alle medlemer av husstanden.

 

Dette skjer vidare når du har søkt

Vi sender søknaden din til sakshandsamar, for tida Bjørg Eide, som deretter tek kontakt for å avtale ein uforpliktande samtale heime hos deg. Samtalen tek utgangspunkt i opplysningane du har oppgitt i søknadsskjema. Du får høve til å stilla spørsmål om kva det inneber å vera besøksheim.
Tema det kan vera naturleg å ta opp om er praktiske tilhøve i heimen (t.d. har bustaden universell utforming), fritidsinteresser/aktivitetar, husdyr, erfaring med liknande oppgåver. Vi vil og gjerne høyre kvifor familien ønskjer å vera besøksheim. Det er fint om de har snakka saman om det på førehand. 

Dette er eit skjema der du melder at du er interessert. Det er ikkje bindande. 

     

Hjelp
Lukk

HJELP:

  1. Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.
  2. * Betyr obligatorisk for utfylling
  3. Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
  4. Klikk på spørsmålsteiknet om du treng hjelp til utfyllinga.
  5. Skjemaet tar vare på svara dine undervegs. Dersom du lukkar nettlesaren eller trykker på avbryt-knappen, blir all informasjon borte.
  6. Om du har logga inn via ID-porten, kan du lagre skjema undervegs. Då kan du avbryte utfyllinga, men ta det opp att seinare.
  7. Skjemaet blir ikkje sendt inn før du trykker på "Send inn"-knappen. Denne knappen ser du etter at opplysningane er kontrollerte og godkjente på oppsummeringssida.

Vent...

Loader
Tilbakemelding på skjema | |Skjemaeigar: Os kommune | Har du spørsmål om skjemaet? Ring oss på 56 57 50 00 | e-post: postmottak@os-ho.kommune.no