Skip Navigation LinksOs > Sjølvbetening > Søknadsskjema

Snarvegar

Søknadssenter

På denne sida finn du søknadsskjema og andre blankettar. Nokre av skjemaene er elektroniske og kan fyllast ut på skjerm og sendast inn direkte.

Papirskjema sendast per post på følgjande adresse: Os kommune, Pb 84, 5202 Os.

Treng du hjelp?
Dei som treng hjelp kan ta kontakt med Kommunetorget på rådhuset.

Kategoriar

Søk etter skjema
Arbeid Kultur, idrett og fritid
Barn og familie Næring
Bustad og eigedom Omsorg, trygd og sosiale tenester
Diverse Skatter og avgifter
Helse Skule og utdanning
Individ og samfunn Trafikk og samferdsle

Kontaktinformasjon

Informasjon og service Rådhuset 3. etasje pb. 84
5202 Os
E-post : postmottak@os-ho.kommune.no
Telefon
: 56575206/00


Os kommune, pb 84, 5202 Os      Besøksadresse: Torggata 7 (Rådhuset)      Tlf. 56 57 50 00, Fax 56 30 75 26 Send e-post
padlock