Gebyr for bustadtilsyn og feiing

Gebyr for bustadtilsyn og feiing inngår i dei kommunale avgiftene som vi sender ut fast faktura for fire gonger i året. Har du hatt tilsyn og/eller feiing, vil dette stå på fakturaen din.

Årleg basisgebyr

Årsgebyret for 2019 er 719 kroner, som dekker tilsyn og feiing av bustad og fritidsbustad. 

  • Tillegg for meir enn eitt pipeløp: 361 kroner.
  • Feiegebyr for større bygg: Blir fakturert etter medgått tid, inkl. reisetid og KS Brann sine timesatsar.

Gebyr for andre tenester til private

  • Kamerainspeksjon av eldstad: 1 463 kroner.
  • Feiing av fyrkjelar/eldstad blir fakturert etter medgått tid, inkl. reisetid og KS Brann sine timesatsar.

Kontakt

Jan Olav Birkeland
fagleiar feiar
Telefon: 56 57 53 45
Mobil: 982 34 449
Svein Rune Frantzen
feiar
Telefon: 56 57 53 49
Mobil: 982 34 451
Hans Marius Hauge
feiar
Telefon: 56 57 53 42
Mobil: 982 34 452
Joakim Janssens
feiar
Telefon: 56 57 53 56
Mobil: 476 57 435