Bjørnefjorden landbrukskontor

Bjørnefjorden landbrukskontor er eit samarbeid mellom Os, Fusa, Samnanger og Tysnes. Hovudkontoret ligg i Eikelandsosen på Fusa, men det er faste kontordagar i alle fire kommunane.

Kontortid i Os kommune: Tysdag og torsdag kl. 09.00 - 14.30. Det kan vere lurt å avtale tid på førehand.

Dei tilsette sine ansvarsområde

(Sjå kontaktinformasjon i margen.)

Øystein Svalheim, landbrukssjef

 • Leiing og økonomi
 • Næringsutvikling
 • Planarbeid
 • Forureining

Johan Bergerud, landbrukskonsulent 

 • Skogbruk, næring og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
 • Utmark (vilt, jakt, motorferdsel i utmark)
 • Planering og nydyrking

Siren Tømmerbakke, landbrukskonsulent

 • Konsesjons- og tildelingssaker etter jordlova
 • Velferdsordningar (sjukeavløysing, tidlegpensjon, praktikantordning)
 • Næringsutvikling

Karianne Tveitnes, landbrukskonsulent

 • Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)
 • Forureining
 • Produksjonstilskot
 • Vilt

Martin Skram Vatne, landbrukskonsulent

Kontakt

Øystein Svalheim
landbrukssjef
Telefon: 56 57 53 23
Mobil: 958 84 074