Ditt ansvar som arbeidsgivar

Som arbeidsgivar har du eit ekstra ansvar for forhold knytt til dine tilsette, som skattetrekk, arbeidsgivaravgift og innrapportering på a-meldinga.

A-meldinga

Kva skal du rapportere i a-meldinga og korleis?

Generell informasjon om arbeidsgivarpliktene

Informasjon om lønsopplysingsplikt, plikt til å foreta forskotstrekk og utrekning av arbeidsgivaravgift finn du på skatteetaten.no.

Kurs for arbeidsgivarar

Skatteetaten arrangerer gratis kurs for nye næringsdrivande. Sjå Skatteetaten for meir informasjon og kurskalender.

Kontakt

Kemnaren i Os kommune/ Skatteoppkrevjarane i Austevoll og Tysnes
Torggata 7 (Os rådhus), Postboks 84 5202 Os
Telefon: 56 57 50 00