Barnehagar i Os

For informasjon om fokusområde, opningstider, kalender, årsplan og liknande, ta kontakt med den enkelte barnehagen.

Sjå også kontaktinformasjonen til dei barnehageansvarlege i kommunen.

Barnehage Vedtekter Telefonnummer E-postadresse Stad Type
Banktjørnhaugen barnehage Sjå vedtekter 56 30 38 70 post@banktjorn.no Os Privat
Borgafjell barnehage Sjå vedtekter 56 57 61 13 styrer@borgafjellbarnehage.no Os Privat
Espira Kuventræ barnehage Sjå vedtekter 56 57 46 66 styrer@kuventrae.espira.no Os Privat
Espira Ulvenvatnet barnehage Sjå vedtekter 46 74 65 36 styrer@ulvenvatnet.espira.no Os Privat
Hegglandsdalen barnehage Sjå vedtekter 56 30 98 50 heglbarn@online.no Hegglandsdalen Privat
Flåten naturbarnehage Sjå vedtekter 56 30 66 44 flaatenbarn@gmail.com Os Privat
Hjellemarka FUS barnehage Sjå vedtekter 95 42 44 05 dl.hjellemarka@bhg.no Søfteland Privat
Læringsverkstedet Kuvågen barnehage Sjå vedtekter 56 30 96 00 / 920 929 78 kuvagen@laringsverkstedet.no Os Privat
Lysekloster barnehage Sjå vedtekter 56 30 33 70 mjo@os-ho.kommune.no Lysekloster Kommunal
Nøtteliten barnehage Sjå vedtekter 56 30 39 70 post@nottelitenbarnehage.no Søfteland Privat
Os barnehage Sjå vedtekter 56 57 54 30 / 924 36 873 eno@os-ho.kommune.no Os Kommunal
Osøyro Åpen barnehage 55 59 32 71 / 918 84 542 jan.frode.sandvik@bkf.no Os Privat
Skeisbotnen barnehage Sjå vedtekter 55 70 50 10 nina@skeisbotnen.no Nore Neset Privat
Skorvane FUS barnehage Sjå vedtekter 902 19 798 dl.skorvane@bhg.no Hagavik Privat
Søre Neset FUS barnehage Sjå vedtekter 415 88 670 dl.soreneset@bhg.no Søre Neset Privat
Søre Øyane naturbarnehage Sjå vedtekter 56 30 56 43 soreoyane@barnehage.no Søre Øyane Privat
Varhaug barnehage Sjå vedtekter (.PDF, 334 kB) 56 30 17 01 varhaug@barnehage.no Os Privat

Kontakt

Irene Ullensvang
Irene Ullensvang
barnehagefagleg rådgjevar
Telefon: 56 57 51 24
Mobil: 959 23 006
Bente Garvik
Bente Garvik
Konsulent
Telefon: 56 57 51 64