Barnehagar i Os

For informasjon om fokusområde, opningstider, kalender, årsplan og liknande, ta kontakt med den enkelte barnehagen.

Sjå også kontaktinformasjonen til dei barnehageansvarlege i kommunen.

Kontakt

Irene Ullensvang
Irene Ullensvang
barnehagefagleg rådgjevar
Telefon: 56 57 51 24
Mobil: 959 23 006
Bente Garvik
Bente Garvik
Konsulent
Telefon: 56 57 51 64