Barnehagar i Os

For informasjon om fokusområde, opningstider, kalender, årsplan og liknande, ta kontakt med den enkelte barnehagen.

Sjå også kontaktinformasjonen til dei barnehageansvarlege i kommunen.

Barnehage Telefonnummer E-postadresse Stad Type
Banktjørnhaugen barnehage 56 30 38 70 / 400 48 037 post@banktjorn.no Os Privat
Borgafjell barnehage 56 5 761 13 / 41 242 351 styrer@borgafjellbarnehage.no Os Privat
Espira Kuventræ barnehage 56 57 46 66 / 932 58 658 styrer@kuventrae.espira.no Os Privat
Espira Ulvenvatnet barnehage 46 74 65 36 / 467 46 535 styrer@ulvenvatnet.espira.no Os Privat
Hegglandsdalen barnehage 56 30 98 50 / 918 69 063 heglbarn@online.no Hegglandsdalen Privat
Flåten naturbarnehage 56 30 66 44 / 913 78 712 flaatenbarn@gmail.com Os Privat
Hjellemarka FUS barnehage 95 42 44 05 dl.hjellemarka@bhg.no Søfteland Privat
Læringsverkstedet Kuvågen barnehage 56 30 96 00 / 479 23 511 kuvagen@laringsverkstedet.no Os Privat
Lysekloster barnehage 56 30 33 70 mjo@os-ho.kommune.no Lysekloster Kommunal
Nøtteliten barnehage 5630 3970 / 971 92 009 post@nottelitenbarnehage.no Søfteland Privat
Os barnehage 56 57 54 30/33 eno@os-ho.kommune.no Os Kommunal
Osøyro Åpen barnehage 55 59 32 71 / 918 84 542 jan.frode.sandvik@bkf.no Os Privat
Skeisbotnen barnehage 55 70 50 10 nina@skeisbotnen.no Nore Neset Privat
Skorvane FUS barnehage 56 30 63 00 / 902 19 798 dl.skorvane@bhg.no Hagavik Privat
Søre Neset FUS barnehage 56 30 07 08 / 415 88 670 dl.soreneset@bhg.no Søre Neset Privat
Søre Øyane naturbarnehage 56 30 56 43 / 996 03 499 soreoyane@barnehage.no Søre Øyane Privat
Varhaug barnehage 56 30 17 01 / 924 53 925 varhaug@barnehage.no Os Privat

Kontakt

Irene Ullensvang
Irene Ullensvang
barnehagefagleg rådgjevar
Telefon: 56 57 51 24
Mobil: 959 23 006
Bente Garvik
Bente Garvik
Konsulent
Telefon: 56 57 51 64