Informasjon for barnehagane

På denne sida finn du informasjon retta mot leiarar og tilsette i barnehagane i Os kommune.

Desse jobbar med barnehageområdet i Os kommune:

  • Irene Ullensvang, barnehagefagleg rådgjevar, 56 57 51 24
  • Jannicke Mitsem, rådgjevar, 56 57 50 45
  • Ingunn Øvstedal, konsulent tlf. 56 57 52 32

Planar

Skjema og brukarrettleiing

Lovverk og forskrifter

Presentasjonar