Informasjon for barnehagane

På denne sida finn du informasjon retta mot leiarar og tilsette i barnehagane i Os kommune.

Desse jobbar med barnehageområdet i Os kommune:

  • Irene Ullensvang, barnehagefagleg rådgjevar, 56 57 51 24
  • Jannicke Mitsem, rådgjevar, 56 57 50 45
  • Bente Garvik, søknad barnehageplass, tlf. 56 57 51 64

Planar

Skjema og brukarrettleiing

Lovverk og forskrifter

Presentasjonar