Fristar og framdrift for hovudopptak til barnehage 2018

Hovudopptaket går føre seg i tre rundar. Søkarar får tilbod om plass etter kvar runde.
Alle som har søkt innan fristen skal ha fått tilbod om plass eller informasjon om når dei eventuelt har rett på barnehageplass innan 31. mai 2018.

Hovudopptak, første runde:
 

Torsdag 1. mars:

  • Søknadsfrist for hovudopptak til barnehage 2018.
  • Frist for barnehagane til å melde kor mange ledige plassar dei har til 1. runde av hovudopptaket.

Tysdag 6. mars

  • Os kommune sender framlegg til 1. runde av hovudopptaket til barnehagane for godkjenning.

Torsdag 8. mars

  • Kl. 10.00: Frist for barnehagane til å godkjenne 1. runde av hovudopptaket.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hovudopptak, andre runde:
 

Måndag 19. mars     

  • Frist for barnehagane til å melde kor mange ledige plassar dei har til 2. runde av hovudopptaket. 

Onsdag 21. mars         

  • Os kommune sender framlegg til 2. runde av hovudopptaket til barnehagane for godkjenning.

Fredag 23. mars   

  • Kl. 10.00: Frist for barnehagane til å godkjenne 2. runde av hovudopptaket.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hovudopptak, tredje runde:

 

Onsdag 11. april  

  • Frist for barnehagane til å melde kor mange ledige plassar dei har til 3. runde av hovudopptaket.

Måndag 16. april          

  • Os kommune sender framlegg til 3. runde av hovudopptaket til barnehagane for godkjenning.

Onsdag 18. april           

  • Kl. 10.00: Frist for barnehagane til å godkjenne 3. runde av hovudopptaket.

Veke 17:

Søkarar som ikkje har fått tilbod om barnehageplass i hovudopptaket får informasjon om rett til barnehageplass.