Søke, bytte eller seie opp barnehageplass

Slik søker du barnehageplass

For å søke på barnehageplass må du bruke det skjemaet du finn her.  Bruk det samme skjemaet om du vil søke om bytte av barnehageplass.

Slik seier du opp barnehageplass

Kommunale barnehagar

Oppseiingstida er to månader, rekna frå den første i månaden etter at styrar har mottatt oppseiinga.
Dersom du seier opp etter 1. april, må du betale ut juni månad.

Bruk dette skjemaet for å seie opp (PDF, 41 kB) eller ta kontakt med styrar/einingsleiar i barnehagen. Oppseiinga må skje skriftleg.

Private barnehagar

Dei private barnehagane har eigne vedtekter som omhandlar oppseiing. Oppseiingstida varierer frå barnehage til barnehage.

Les kva som står om oppseiing i vedtektene til din barnehage eller ta kontakt med styrar/einingsleiar i barnehagen for meir informasjon. Oppseiinga må skje skriftleg.

Barnehagar med ledig kapasitet

Ta kontakt direkte med barnehagen for meir informasjon. Oversikta blir oppdatert.

  • Espira Ulvenvatnet barnehage: ledig plass til to førskulebarn
  • Hegglandsdalen barnehage har ledig kapasitet

Kontakt

Irene Ullensvang
Irene Ullensvang
barnehagefagleg rådgjevar
Telefon: 56 57 51 24
Mobil: 959 23 006