Dersom eit barn har spesielle behov, kan ho eller han trenge ekstra oppfølging og/eller spesialpedagogiske tiltak.

Desse barna blir prioriterte ved barnehageopptak.

Kommunen skal sikre at barn med nedsett funksjonsevne får tilfredsstillande utbytte av det ordinære barnehagetilbodet.

På denne sida finn du informasjon retta mot leiarar og tilsette i barnehagane i Os kommune.