Tilsyn med barnehagar i Os

Tilsyn skal vere eit verktøy for å sikre barn gode oppvekstvilkår, og kvalitetssikre at barnehagane driv i samsvar med lover, forskrifter og kommunale vedtak. 

Ved jamleg tilsyn vil eigar av barnehagen òg vera bevisst ansvaret sitt for barnehagen som verksemd etter "Lov om barnehagar" med forskrifter. Tilsynet som heilskap krev tverrfagleg og tverretatleg samarbeid.

Døme på tilsynsområde/tema kan vera om barnehagen følgjer rammeplanen for barnehagar i høve til innhald og fagområde eller at barnehagen har tilstrekkeleg grunnbemanning i høve til heile plassar.

Kommunal plan for tilsyn med barnehagar (PDF, 399 kB) (PDF, 399 kB) i Os kommune vart vedteke i Kommunestyret 24.04.07.

 

Rådmannen har fått delegert mynde for tilsyn, men tilsynet vert utført av Oppvekst og kultur med kommunane i Midthordland kompetanseregion.

Tilsyn som er gjennomført er registrert med rapport i tabellen under:

Barnehage 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 .
Banktjørnhaugen barnehage rapport rapport
Borgafjell barnehage rapport rapport rapport rapport rapport (.PDF, 419 kB)
Espira Kuventræ barnehage rapport rapport rapport
Espira Ulvenvatnet barnehage rapport rapport
Hegglandsdalen barnehage rapport rapport rapport
Flåten naturbarnehage rapport rapport rapport
Hjellemarka FUS barnehage rapport rapport
Kulur Kuvågen barnehage rapport rapport
Lysekloster barnehage rapport rapport rapport
Nøtteliten barnehage rapport rapport rapport
Os barnehage rapport rapport rapport
Osøyro Åpen barnehage
Skeisbotnen FUS barnehage rapport rapport rapport
Skorvane FUS barnehage rapport rapport
Søre Neset FUS barnehage rapport rapport
Søre Øyane naturbarnehage rapport rapport
Sælehaugen barnehage rapport
Varhaug barnehage rapport rapport

Kontakt

Irene Ullensvang
Irene Ullensvang
barnehagefagleg rådgjevar
Telefon: 56 57 51 24
Mobil: 959 23 006