Tilsyn med barnehagar i Os

Tilsyn skal vera eit verktøy for å sikra barn gode oppvekstvilkår, og kvalitetssikra at barnehagane driv i høve til lover, forskrifter og kommunale vedtak. 

Ved jamleg tilsyn vil eigar av barnehagen òg vera bevisst ansvaret sitt for barnehagen som verksemd etter "Lov om barnehagar" med forskrifter. Tilsynet som heilskap krev tverrfagleg og tverretatleg samarbeid.

Døme på tilsynsområde/tema kan vera om barnehagen følgjer rammeplanen for barnehagar i høve til innhald og fagområde eller at barnehagen har tilstrekkeleg grunnbemanning i høve til heile plassar.

Kommunal plan for tilsyn med barnehagar (PDF, 399 kB) (PDF, 399 kB) i Os kommune vart vedteke i Kommunestyret 24.04.07.

 

Rådmannen har fått delegert mynde for tilsyn, men tilsynet vert utført av Oppvekst og kultur med kommunane i Midthordland kompetanseregion.

Tilsyn som er gjennomført er registrert med rapport i tabellen under:

Tilsyn i barnehagane i Os
Barnehage2010201120132014201520162017
Banktjørnhaugen barnehagerapportrapport
Borgafjell barnehagerapportrapport
Espira Kuventræ barnehagerapportrapport
Espira Ulvenvatnet barnehagerapport
Hegglandsdalen barnehagerapportrapport
Flåten naturbarnehagerapportrapport
Hjellemarka FUS barnehagerapportrapport
Kulur Kuvågen barnehagerapport
Lysekloster barnehagerapportrapport
Nøtteliten barnehagerapportrapport
Os barnehagerapportrapport
Osøyro Åpen barnehage
Skeisbotnen FUS barnehagerapportrapportrapport
Skorvane FUS barnehagerapportrapport
Søre Neset FUS barnehagerapport
Søre Øyane naturbarnehagerapportrapport
Sælehaugen barnehagerapport
Varhaug barnehagerapportrapport

Arkivsaker pr år:

Kontakt

Irene Ullensvang
Irene Ullensvang
barnehagefagleg rådgjevar
Telefon: 56 57 51 24
Mobil: 959 23 006