Skule Rektor SFO-leiar Telefonnummer E-postadresse
Halhjem barneskule Torgeir Hansen Skjælaaen Elin Søfteland Scheie 56 57 54 00 E-post
Hegglandsdalen barneskule Jarle Reppen Sigrun Mosaker 56 57 59 60 E-post
Kuventræ barneskule Olav Røttingen Tone A. Lund 56 30 31 60 E-post
Lunde barneskule Elin Skaatun Charlotte Reusch Sæle 56 57 59 80 E-post
Lysekloster barneskule Ole Lars Strønen Synnøve Ukvitne 56 57 52 15 E-post
Nore Neset barneskule Børge Lunde Bergitte Hope 56 57 58 50 E-post
Nore Neset ungdomsskule Anne Fossberg Fristad 56 57 58 00 E-post
Os barneskule Beate Moberg Camilla Hjelle Fløysand 56 57 53 63 E-post
Os ungdomsskule Kåre Lutro 56 57 59 00 E-post
Strøno barneskule Ann-Irene Brunvoll Jill Lepsøy 56 57 52 80 E-post
Søfteland barneskule Line Marie Aarbakke Ingerid Verpe Jacobsen 56 30 33 80 E-post
Søre Øyane barneskule Gunnhild Hansen Nini Ramsvik 56 57 59 70 E-post
Os vaksenopplæring Are Sæverudsø Lygre 56 57 52 95 E-post