Skulerute for Os kommune 2016/2017

Ver merksam på at enkelte skular kan vike frå den vedtekne skuleruta. Dersom dette skjer, skal skulen informere føresette i god tid. Sjekk nettsidene til skulen din for oppdatert informasjon.

  • 3. august: Første dag i SFO
  • 15. august: SFO stengd/planleggingsdag barnehage
  • 18. august: Første skuledag
  • Haustferie 10.-14. oktober (SFO ferieope)
  • 14. oktober: Planleggingsdag i barnehage
  • 11. november: Utviklingsdag/fridag for elevane/planleggingsdag i barnehage
  • Juleferie: 21. - 30. desember

Skulerute 2016-2017 - Klikk for stort bilete

 

Kontakt

Knut Vidar Garlid
Knut Vidar Garlid
Skulefagleg rådgivar
Telefon: 56 57 52 21
Mobil: 990 03 297