Skuleruta for Os kommune 2017/2018

Sjå informasjon om skuleruta for 2017/2018 under, eller opne ein PDF av skuleruta. (PDF, 140 kB) 

Ver merksam på at enkelte skular kan vike frå den vedtatte skuleruta. Då skal skulen informere føresette i god tid.

Skulen har 3 utviklingsdagar før skulestart og 3 utviklingsdagar (elevfrie dagar) gjennom skuleåret. Desse er 10. november, 2. januar og 2. februar. Kommunale barnehagar har sine utviklingsdagar 14. og 15. august, 1. og 2. februar og 18. mai.

Ferieope SFO er 10 dagar før skulestart og 5 dagar etter skuleslutt. I tillegg kjem haustferie og vinterferie.

August

Torsdag 17.: Fyrste skuledag

Oktober

Måndag 9. – fredag 13. (veke 41): Haustferie

November

Fredag 10.: Elevfri dag

Desember

(Frå og med) Torsdag 21.: Juleferie

Januar

Måndag 1.: 1. nyttårsdag

Tirsdag 2.: Elevfri dag

Februar

Fredag 2.: Elevfri dag

Måndag 26. – fredag 2. (mars) (Veke 9): Vinterferie

Mars

Måndag 26. – måndag 2. (april).: Påskeferie

Mai

Tirsdag 1. : Arbeidaranes dag

Torsdag 10.: Kristi himmelfartsdag

Torsdag 17.: Grunnlovsdag

Fredag 18.: Fridag

Måndag 21.: 2. pinsedag

Juni

(Frå og med) Måndag 25.: Sommarferie

Kontakt

Knut Vidar Garlid
Knut Vidar Garlid
rådgjevar
Telefon: 56 57 52 21
Mobil: 990 03 297